Maternitatea și Munca

Concediul de maternitate

Angajatele au dreptul la un concediu de maternitate plătit, în cazul nașterii unui copil. O femeie insarcinata are dreptul la o perioadă obligatorie de concediu plătit de 126 zile (18 săptămâni), inclusiv 63 zile înainte de nașterea așteptată și 63 zile după aceea. În acest timp, angajatului îi este permis să nu lucreze deloc şi are dreptul de a primi 85% din salariul de bază calculat în conformitate cu legea și plătit de la bugetul de asigurari de sanatate de stat. Această perioadă se adaptează în funcție de data efectivă a nașterii. Concediul obligatoriu este de 42 de zile după lăuzie. Condiția de calificare pentru concediul de maternitate este ca lucrătorul să fi plătit contribuție minimă la asigurările de sănătate pentru cel puțin o lună în ultimele 12 luni.
După perioada de 126 de zile de concediu de sarcină, angajatul poate alege să beneficieze de un concediu pentru creșterea copilului de până la doi ani pentru a crește copilul (până la trei ani în cazul în care copilul are handicap). În acest timp, angajatorul nu este obligat să plătească angajata; totuşi, ea va primi plăți de la fondul de sănătate, în valoare de 600 de lei pe lună sau 75-85% din media salariilor plătite în ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 de lei pe lună. Atât mama cât şi tatăl pot lua concediul pentru creșterea copilului. În această perioadă lungă de timp, angajații au un statut deosebit de protejat, în care angajatorul nu poate rezilia contractul de muncă printr-o notificare a angajatului.

(Art. 1, 23, 24 și 25 din Ordonanța de urgență nr 158/2005 privind asigurările sociale de sănătate, concedii si indemnizatii)

Venitul

Toate femeile asigurate care sunt însărcinate sau care îngrijesc un nou-născut, precum și alte persoane care deţin custodia unui copil (ca și tatăl), au dreptul la o indemnizaţie de maternitate. În general, beneficiul de maternitate se plătește pentru o perioadă de 18 săptămâni (nouă săptămâni înainte naștere și nouă săptămâni după naștere). Femeile au dreptul de a obține 85 la sută din salariul mediu în ultimele 12 luni. Indemnizaţiile de maternitate sunt plătite prin Bugetul de Asigurări de sănătate de stat de către Guvern.
(Ordonanța de urgență nr 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copiilor aplicabil pentru nașteri înainte de 31 decembrie 2010 §19, 2) (Ordonanța de urgență nr 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale şi de sănătate § 1, § 3, § 23, §25 (1)

Îngrijire medicală gratuită

Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe luna fără pierderea drepturilor salariale, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale. Beneficiile medicale pentru angajații asigurați sunt oferite direct pacienților de către furnizorii cu contracte de Casa județeană de sănătate. Beneficiile medicale includ consultații generale și de specialitate, consultații în ambulatoriu, spitalizare, reabilitare, îngrijire medicală preventivă, transport și alte servicii.

Reglementări privind maternitatea și munca

  • Codul Muncii Nr 53/2003, impus in 2017 de Legea Nr. 53/2017 / Labour Code No. 53/2003 amended in 2017 by Law No. 53/2017
  • Ordonanta Guvernamentala de Urgenta nr. 96 din 14 Octombrie 2003 asupra Protejarea Maternitatii la Lucru / Government Emergency Ordinance no. 96 of 14 October 2003 on Maternity Protection at Work
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate / Emergency Ordinance No. 158/2005 on the social health insurance leaves and indemnities
loading...
Loading...