Vreau să revin la muncă după o boală cronică sau un concediu de boală de lungă durată

Revenirea la muncă după o perioadă de boală nu este întotdeauna ușoară. În unele țări există acte normative care facilitează tranziția spre muncă. Această pagină prezintă o trecere în revistă a principalelor acte normative de acest fel din România.

Reveniți la muncă după concediul medical? Completați sondajul

Întoarcere după tratament pentru boli cronice

Facilități pentru cei care au fost tratați pentru o boală cronică și care caută să revină la muncă.

Siguranta locului de munca

Titlul actului normativ:

1. Legea 53/2003, Codul Muncii actualizat (https://www.codulmuncii.ro/integral.php)

Principalele prevederi:

 • Obligații ale angajatorului și angajatului atunci când organele competente de expertiză medicală au constatat că angajatul este inapt medical pentru a-și desfășura munca pe vechiul post (articolele 61, 62 și 64 din Codul Muncii)

Ce drepturi vă oferă această lege:

 • dreptul de a vi se oferi un alt loc de muncă compatibil cu capacitatea dumneavoastră de muncă, în aceeași unitate, și de a fi solicitat sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii dumneavoastră pe un alt loc de muncă, înainte de a se propune concedierea dvs. din cauza faptului că ați devenit inapt pentru un anumit post

Siguranta locului de munca

Titlul actului normativ:

2. Hotărârea nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/hg355-2007.pdf)

Principalele prevederi:

 • Examenul medical la reluarea activității, realizat de medicul de medicina muncii și efectuat după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile din motive medicale, poate urmări stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă sau reorientarea spre un alt loc de muncă.

Ce drepturi vă oferă această lege:

 • După o absență de la locul de muncă de minimum 90 de zile din motive medicale, medicul de medicina muncii poate decide că locul de muncă trebuie adaptat pentru a răspunde noilor nevoi pe care le aveți din cauza bolii cronice de care suferiți sau vă poate recomanda schimbarea locului de muncă.

Îndrumări pentru a lucra

Titlul actului normativ:

3. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată în 2008, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L448-2006_rep.pdf)

Principalele prevederi:

 • Angajarea asistată (articolul 75) - Adaptarea rezonabilă la locul de muncă (Articolul 83)
 • Formele protejate de angajare în muncă: locul de muncă protejat și unitatea protejată autorizată (articolul 79 din prezenta lege și H.G nr. 268/2007) - Drepturi pentru Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă (capitolul 5, articolele 72-84)

Ce drepturi vă oferă această lege:

 • Puteți beneficia de prevederile detaliate mai sus (și altele) doar dacă în urma bolii dumneavoastră aveți o dizabilitate și sunteți în posesia unui certificat de handicap.

Atribuțiile angajatorului

Titlul actului normativ:

4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L319-2006.pdf)

Principalele facilități oferite:

 • Pentru persoanele din grupurile sensibile la riscuri (printre care și persoanele cu dizabilități) angajatorii au obligaţia să amenajeze locurile de muncă în acord cu nevoile acestora (capitolul 7, articolele 35-36)

Ce drepturi vă oferă această lege:

 • Puteți beneficia de prevederea de mai sus doar dacă în urma bolii dumneavoastră ați rămas cu o dizabilitate și sunteți în posesia unui certificat de handicap.

Întoarceți după concediu medical lung

Facilități pentru cei ce sunt în concediu medical (incapacitate temporară de muncă) și iau în considerare revenirea la muncă după terminarea concediului

Îndrumări pentru a lucra

Titlul actului normativ:

1. Legea 53/2003, Codul Muncii actualizat (https://www.codulmuncii.ro/integral.php)

Principalele prevederi:

 • interdicția de a concedia un angajat aflat în incapacitate temporară de muncă stabilită prin certificat medical conform legii (Articolul 60)

Ce drepturi vă oferă această lege:

 • angajatorul nu poate dispune concedierea dumneavoastră atât timp cât sunteți în concediu medical (incapacitate temporară de muncă)

Siguranta locului de munca

Titlul actului normativ:

2. OUG 158/2005 și normele ei de aplicare ulterioare (cele mai recente din 2018) (https://lege5.ro/Gratuit/gi3dmmbrgqzq/normele-de-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate-din-05012018?pid=251005445#p-251005445)

Principalele prevederi:

 • durata concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, proceduri de obținere a concediului medical, calculul indemnizației.

Ce drepturi vă oferă această lege:

 • drepturi și informații despre concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă inclusiv pentru boli cronice
loading...
Loading...