Responsabilitățile Familiei

Concediul paternal

Tații sunt indreptățiți să beneficieze de concediu paternal, pentru cinci zile calendaristice (plus 10 zile în cazul în care angajatul a frecventat cursuri de îngrijire a sugarilor). Concediul paternal va fi acordat la cerere, în primele opt saptamâni de la nașterea copilului. În acest concediu, tatălare drepturi depline la câștiguri, care trebuie plătite de către angajator.
În cazul decesului mamei la naștere sau în timpul concediului medical, tatăl are dreptul la perioada rămasă din concediul mamei, primind indemizația corespunzătoare. În perioada concediului paternal, tatăl are dreptul să benificieze de alocația pentru creșterea copilului. De asemenea, tatăl este îndreptățit să benificieze de reîncadrarea în muncă dacă el decide să se întoarcă la locul de muncă înainte de împlinirea vârstei de un an de către copil sau trei ani în cazul copiilor cu dizabilități. (Decretul privind concediul de paternitate 1999, $1-4. Concediul de creștere a copilului).

Concediul de creștere a copilului

Angajatorul este obligat să acorde angajaților (bărbat sau femeie), la solicitarea acestora, concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani pentru copii născuți în luna decembrie 2010 sau înainte de această dată și unul până la doi ani pentru copii născuți în luna ianuarie 2011 sau după această dată.  În cazul în care copilul are dizabilități serioase  care necesită îngrijiri, concediul este oferit până la împlinirea vârstei de trei ani de către copil. Durata minimă a concediului trebuie să o lună. Angajatorul este obligat să ofere angajaților acest concediu pe durata solicitată de părinte. Concediul pentru creșterea copilului poate fi acordat, de asemenea, pentru copii adoptați. Alocația pentru concediul pentru creșterea copilului, 85% din media salariilor primite în ultimele 12 luni pentru părinții cu copii născuți în luna decembrie 2010 sau înainte de această dată și 75 % pentru copii născuți în luna ianuarie 2011 sau ulterior, este acordată tuturor familiilor eligibile, indiferent dacă ei iau concediu pentru creștere a copilului sau nu, însă doar unul dintre părinți are dreptul la alocația pentru creșterea copilului. Alocația este finanțată de la bugetul de stat. Această alocație va fi majorată cu 600 lei copil nascuți gemeni, tripleți sau multipli începând cu al doilea copil apărut la o asemenea naștere. Valoarea beneficiului în perioada concediului de creștere a copilului este cuprinsă între 600 și 4000 de lei. (Ordonanța de urgență nr. 148/2005 privind sprijinirea familiilor pentru creșterea copilului aplicabilă pentru născuții înainte de 31 decembrie 2010$1(1), 19 & 20 (Decretul de urgență nr. 111 din 2010 privind concediul și alocația lunară pentru creșterea copilului pentru născuții după 1 ianuarie 2011).

Posibilitatea programului de lucru flexibil pentru angajații cu copii minori și alte responsabilități ale familiei

Un angajator poate stabili programe de lucru individualizate cu acordul sau la solicitarea angajaților respectivi. Programele de lucru individualizate vor implica organizarea flexibilă a timpului de lucru. Durata unei zile de muncă va fi împărțit în două perioade: una fixă, în care tot personalul este prezent simultan la locul de muncă și una variabilă, în care angajatul alege ora sosirii și ora plecării, în conformitate cu durata unei zile de muncă.

(Art. 118 din Codul muncii nr. 53/2003)

Reglementări privind condițiile de angajare

  • Codul Muncii Nr 53/2003, impus in 2017 de Legea Nr. 53/2017 / Labour Code No. 53/2003 amended in 2017 by Law No. 53/2017
  • Decretul privind concediul paternal nr. 210 din 31 decembrie 1999 / Act on paternity leave N° 210, of 31 December 1999
  • Ordonanța de urgență nr. 148/2005 privind sprijinirea familiilor pentru creșterea copiilor / Emergency Ordinance N° 148/2005 on support of the family for child raising
loading...
Loading...