Tipure de contracte

Permanentă contractului, contract pe durată determinată, muncă temporara, muncă cu timp parţial, muncă la domiciliu.

Care este contractul individual de muncă?
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o salariat se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. (Art. 10)

Ce tipuri de contracte sunt acolo?
- Contractul individual de muncă (se încheie pe durată nedeterminată);
- Contractul individual de muncă pe durată determinată (se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie; nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni);
- Contract de muncă temporară (cu un agent de muncă temporară; durata contractului este de 24 la 36 de luni);
- Contractul individual de muncă cu timp parţial (număr de ore este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil);
- Contractul de muncă la domiciliu (salariat lucrează la domiciliu şi stabileşte programul său de lucru, cu verificarea de către angajator).

Sursa: Codul Muncii.

loading...
Loading...