Tratament Corect

Salariul egal

În conformitate cu punctul 6 și 159 din Codul muncii, condițiile salariale ale angajaților ar trebui să fie de acord, fără nici o formă de discriminare. Orice discriminare bazată privind sexul este interzisă pentru muncă egală sau muncă de valoare egală în ceea ce privește toate elementele și condițiile de compensare. Când satting și acordarea salariului, orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnicity, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală este interzisă.

În raport cu articolul din Constituţia României, femeile au dreptul la acelaşi salariul ca şi bărbaţii.

Legea cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați, de asemenea, plata egală pentru muncă de valoare egală. Prin munca de valoare egală, se înțelege activitatea plătită care, în urma comparație cu alte activități, pe baza acelorași indicatori și aceleași unități de măsură reflectă utilizarea unor cunoștințe și abilități professioal similare sau egale si efectuarea o cantitate similară sau egal de efort intelectual si / sau fizic.

Lipsa discriminării

În conformitate cu art. 16 din Constituția română, "Toți cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări"
Principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii funcționează în cadrul relațiilor de muncă. Orice discriminare directă sau indirectă, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socail, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală este interzisă în toate aspectele legate de ocuparea forței de muncă.
Art. 5 din legea anti-discriminare aceasta o infracțiune de a restrânge libertatea de alegere și de exercitare a profesiei pentru persoanele aparținând anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, vârstă sau apartenență la o def avorizate consideră grup. Oportunități de Legea cu privire la egalitatea interzice discriminarea pe greounds de gen sau de sarcină, naștere, maternitate sau de acordare a concediului de maternitate, familie sau starea civilă. (Art. 5 din codul Muncii No. 53/2003, modificata in 2011 prin lege No. 40/2011)

Dreptul la muncă

emeile pot lucra în aceleași industrii ca și bărbații astfel cum nu exista prevederi restrictive ce ar putea fi situate în legi. Constituția acordă tuturor dreptul la libera alegere a profesiei, care nu pot fi reduse. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Orice persoană are dreptul de a alege în mod liber lui / profesiei, a meseriei sau ocupație, precum și la locul de muncă. Orice persoană este liberă să aleagă lui / ei de locuri de muncă și de profesie, meserie sau activitate pentru a executa. Nimeni nu poate fi obligat să lucreze sau nu pentru a lucra la un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie, whicever ar putea fi. Orice contract de muncă încheiat cu încălcarea dispoziției de mai sus este nulă și neavenită.
art. 41 din Constituția din România, art. 3 din Codul Muncii nr. 53/2003 a fost modificată în 2011 prin legea no.40/2011

Legi referitoare la tratamentul corect la locul de muncă

  • Codul Muncii Nr 53/2003, impus in 2017 de Legea Nr. 53/2017 / Labour Code No. 53/2003 amended in 2017 by Law No. 53/2017
  • Constituţia României din anul 1991, modificată în 2003 / Constitution of Romania 1991, amended in 2003
  • Legea nr. 202/2002 referitoare la oportunităţile egale dintre bărbaţi şi femei) / Law n°202/2002 on equal opportunities between women and men (Equal Opportunities Law)
  • Ordin de Guvern nr. 137/2000 prevenind şi sancţionând orice tip de discriminare / Government Ordinance n°137/2000 on preventing and sanctioning all kinds of discrimination (Anti-Discrimination Law)
loading...
Loading...