Salariile minime din România - Întrebări frecvente

Există o legislație separată referitoare la salariile minime din România?

Astfel cum este prevăzut de articolul 164 din Codul Muncii, salariul minim brut garantat pe țară, corespunzător programului normal de muncă, trebuie sa fie stabilit printr-o hotărâre a Guvernului.

Există una sau mai multe salarii minime, care este / sunt stabilite prin lege?

Doar un singur salariu minim este stabilit prin lege.

La ce nivel se stabileste salariul minim?

În România, salariul minim este stabilit la nivel național.

Pe ce bază se calculează salariul minim pe economie?

Salariul minim este calculat lunar.

În caz de vârstă săptămânal / lunar minim, sunt cele care se bazează pe un număr fix de ore?

Conform articolului 164 din Codul Muncii, salariul minim național corespunde cu programul normal de lucru. Articolul 112 din Codul Muncii prevede că timpul normal de lucru pentru angajații cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Hotărârea de Guvern cu privire la salariile minime afirma ca salariul minim este calculat la 168 de ore de muncă în medie pe lună.

In setarea salariului minim sunt implicate organismele guvernamentale, angajatorul si / sau reprezentantii sindicatului in stabilirea salariului minim?

Astfel cum este prevăzut de articolul 164 din Codul Muncii, salariul minim pe economie este stabilit de Guvern, după consultarea sindicatelor și organizațiilor patronale.

Cum sunt stabilite supraevaluarile (ajustarile) salariului / salariilor minim / e?

Astfel cum este prevăzut de articolul 164 din Codul Muncii, salariul minim pe economie - și upratings de două ori pe an, sunt stabilite de către Guvern, după consultarea sindicatelor și organizațiilor patronale.

Care sunt componente ale salariului minim în țara dumneavoastră?

În România salariul minim este brut si are numai o componentă fixă.

Cât de des este componenta fixă a salariului minim actualizate?

Salariul minim este actualizat de două ori pe an, de obicei, în ianuarie și în iulie.

Cât de des sunt componentele variabile ale salariului minim actualizat?

N/D

Ce este / sunt etalonul / s pe care se bazează upratings salariul minim?

N/D

Care este pragul de sărăcie național? (În moneda națională)

Dați clic aici pentru a cunoaște pragul național al sărăciei, corelat cu salariul minim, venitul minim garantat și salariul efectiv practicat. Selectați valuta (euro sau moneda națională) pentru a afla pragul național al sărăciei.

Cum este reglementat respectarea salariilor minime?

Conform Hotărârii de Guvern cu privire la salariul minim pe economie, avertismentul și sancțiunea se aplică de către personalul Ministerului Muncii, după ce a primit consultanță de la inspectorul de muncă.

Care sancțiunile juridice pot fi aplicate în conformitate lipsește?

Conform Hotărârii de Guvern cu privire la salariul minim pe economie, angajatorul care stabilește un salariu de bază, care este sub salariul prevăzut în decizia este amendat cu 1000 până la 2000 lei.

Către cine / unde se pot plânge persoanele, în cazul în care acestea consideră a câştiga mai puțin decât salariul minim.

Inspector de muncă are rolul principal în a rezolva plângerile cu privire la salarii.

Care luna a anului este salariu minim revizuit în țara dumneavoastră?

Rata salariului minim este revizuită de două ori pe an, de obicei, în ianuarie și în iulie. Salariul minim se va schimba data viitoare la 1 iulie 2014, iar rata a fost deja stabilită la 900 lei.

loading...